136/11-14 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท
ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
LINE ID
2000wsd

เกี่ยวกับเรา

บริษัท 2000 ค้าวัสดุ จำกัด

ปัจจุบันดำเนินธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก (Wholesale & Retail) ในเขตภาคตะวันออก

ผู้แทนจำหน่าย ท่อและอุปกรณ์ข้อต่อพีวีซี (PVC) ท่อและอุปกรณ์ข้อต่อพีพีอาร์ (PPR) ท่อและอุปกรณ์ข้อต่อยูพีวีซี (uPVC) ยี่ห้อ ตราช้าง (SCG), ตราเสือ (TIGER), ตราโอเคพลัส (OK PLUS)

ผู้แทนจำหน่าย เคมีก่อสร้างคุณภาพสูง ยี่ห้อ ซิก้า (SIKA), แลงค์โก้ (LANKO), เดฟโก้ (DAVCO)

ผู้แทนจำหน่าย อุปกรณ์ประปาสุขาภิบาล ยี่ห้อ SANWA, ASAHI, ATACO, RAMBO, SANWA JET

ผู้แทนจำหน่าย วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์สำหรับช่าง ตลับเมตร แว่นตาเซฟตี้ หมวกเซฟตี้ ยี่ห้อ PPOTAPE

จัดจำหน่าย สินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำแบบครบวงจร อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง วัสดุอุปกรณ์โรงงานต่าง ๆ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าท่อและอุปกรณ์พีวีซี ระบบน้ำประปา เคมีก่อสร้าง เน้นสินค้าที่มีคุณภาพ ให้การบริการที่รวดเร็ว แน่นอน ถูกต้อง

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่ง อย่างจริงใจ พัฒนาการทำงานขององค์กรตลอดเวลา เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึ่งพอใจอย่างดีที่สุด

นโยบายคุณภาพ บริษัท 2000 ค้าวัสดุ จำกัด

 1. มีระบบการบริหารจัดการที่รวดเร็ว ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน
 2. เป็นศูนย์รวมสินค้าท่อและอุปกรณ์ระบบน้ำประปา เคมีก่อสร้าง เน้นสินค้าที่มีคุณภาพ ให้การบริการที่เหมาะสม
 3. ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 4. ต้องมอบความคุ้มค่าในด้านคุณภาพและราคาของสินค้า การให้บริการ เพื่อรักษาชื่อเสียงของกิจการ
 5. กิจการให้ความสำคัญและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการทำงาน มีความรับผิดชอบ เป็นมืออาชีพ
 6. บริหารกิจการตามหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมและชุมชน
 7. แสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจเพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา
 8. มีศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจ เชื่อมั่นในสินค้าและการบริการของกิจการ

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop